Group Structure

Gambar rajah struktur kumpulan ini telah dimasukkan untuk tujuan ilustrasi sahaja pada 1 September 2016 dan tidak mewakili senarai komprehensif untuk semua anak-anak syarikat di Syarikat berikut akibat daripada entiti yang tidak aktif dan baru berdaftar.